Energetikai előírások 2021-ben: Mi változott?

Senki számára nem jelent újdonságot, hogy az építkezések és átépítések során több fontos jogszabálynak is meg kell felelni, amelyek többek között az új épületek energiahatékonyságára is kitérnek. Ezen a téren 2021-ben is történtek változások, amiket semmiképp sem szabad figyelmen kívül hagyni a munkálatok során!

Minden épületnek rendelkeznie kell egy úgynevezett energetikai tanúsítvánnyal, ez az a dokumentum, amelyik igazolja, hogy az új épület megfelel az aktuális energetikai követelményeknek. Azok az épületek, amelyek az idei évben kapnak használatbavételi engedélyt, közel nulla energiaigényű épületnek kell lenniük, amit az imént említett tanúsítvánnyal lehet igazolni (az épületnek minimum BB besorolással kell rendelkeznie).

Mit jelent a BB energetikai minősítés?

A BB energetikai minősítés lényege, hogy az épület energiaigénye közel nulla - ez az a besorolás, amit minimum el kell érnie az ingatlannak, ennél kedvezőbb minősítés (például AA vagy AA+) természetesen megengedett, de alacsonyabb nem lehet.

Fontos!

Az energetikai tanúsítványt, amely az épület energetikai minősítését is tartalmazza, minden esetben az építtetőnek kell beszereznie!

További fontos tudnivalók:

  • Ami a maximális energiafogyasztást illeti: a rendeletben szereplő megkötés az épület teljes energiafogyasztására is kitér, megengedett mértéke maximum 100 KWh/m²a lehet. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az épület 1 négyzetméterre jutó, 1 évi energiafogyasztását foglalja magába. Ennek tekintetében is igaz, hogy a szükséges besorolás eléréséhez az érték a meghatározottnál kedvezőbb is lehet, magasabb azonban nem.
  • A rendelet azt is meghatározza, hogy milyen hőszigetelő képességgel kell bírnia azoknak az építőanyagoknak, amelyeket a 2021-ben használatba vett épületekhez használnak. Ezen kívül az építésügyi szabályok az épület egészére is vonatkoznak, azt alapul véve, hogy 1 légköbméternyi épülettérfogatra mennyi hőveszteséggel kell számolni.
  • Ahhoz hogy az új építmény megkapja legalább a BB (vagy annál jobb) energetikai minősítést, megvizsgálják az építkezés során felhasznált energiahordozókat. Fontos, hogy a követelmények teljesítéséhez az energiafogyasztás legalább 25%-át megújuló forrásból kell fedezni. (Megújuló energiaforrásnak tekinthető például a tűzifa, a biomassza és az abból előállított energia, a biogázok, a fa pellet, a nap-, a szél- vagy a vízenergia stb.)
  • Az épületgépészeti rendszerre és az ahhoz kapcsolódó berendezésekre is vonatkoznak szabályok, ezek azonban a korábbi évekhez hasonlók, nem történt változás a 2021-ben használatba vett épületekre irányulóan.


Fotó kredit: Riccardo Annandale on Unsplash