Lakásépítési kedvezmények 2020 - ÁFA visszatérítési kedvezmény

Az idei évben a családi otthonteremtési kedvezmény, ismertebb nevén CSOK kedvezmények mellett az adó-visszatérítési támogatás, a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása is igénybe vehető.  

Január 1-től az adó-visszatérítési támogatásban azok a családok részesülhetnek, akivel a hitelintézet erre támogatási szerződést köt. A kérelmet így a hitelintézethez kell benyújtani, aki ezt 60 napon belül elbírálják. De vajon milyen feltételek mellett vehető  igénybe ez a kedvezmény? 

  • a kormányrendeletben meghatározott preferált kistelepülésen lévő használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető, melyben összesen 2486 kistelepülés szerepel
  • új lakás építés esetén maximum 150 nm hasznos alapterületű lakás vagy legfeljebb 300 nm hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetesen személy építője vagy építtetője az építés bekerülése költség megfizetéséhez veheti igénybe
  • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vásárlására kérheti a vételárról kiállított számla benyújtását követően.

A fenti költségekre egyidejűleg és egy alkalommal 2018. január 1-től kiállított számla alapján legkésőbb 2022. június 30-ig lehet igényelni a támogatást. Azok is részesülhetnek a támogatásban, akik öregségi nyugdíjban, korhatári ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülnek. Házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőknek számítanak és ha megkötik a szerződést, akkor mindketten támogatott személlyé válnak. Az adó-visszatérítési kedvezmény csak 27%-os áfa tartalommal kiállított számlák benyújtása esetén igényelhető, legfeljebb 5.000.000 Ft áfa összegéig.

Jogos kérdés merül fel azokban, akik a CSOK - családi otthonteremtési kedvezményt is igénybe szeretnék venni, hogy vajon a két támogatás együttesen kérelmezhetik-e. A válasz igen, azonban egy hitelintézetnél ugyanazon időben kell benyújtani a kérelmet mindkét támogatásra. Azok azonban elesnek ettől a támogatási formától, akik a benyújtást megelőző öt éven belül kaptak bármely lakáscélú állami támogatást. 

Az igénylés személyi feltételei:

Az igénylők közül - házastársak, élettársak, fiatal házaspárok esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában:

  • legalább 180 napja folyamatosan fennálló társadalombiztosítási ellátásra, magánnyugdíjra jogosult,
  • az igénylő a fővárosi és pest megyei kormányhivatal járási hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül,
  • vagy az igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján más TB rendszer hatálya alatt áll és a külföldi hatóság ezt igazolja.

Mindenképpen figyeljünk arra, hogy az áfa-visszatérítéssel érintett lakáson csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdonjogot. Házaspárok, élettársak esetén mindkét félnek tulajdonnal kell rendelkezniük. Az új lakás építésekor a folyósítást követő 10 évig a lakásban kell életvitelszerűen élnie a támogatottnak, és az állam javára ezen időtartamra jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. 

Photo by 24ora.eu